Ponieważ od dłuższego czasu ćwiczę jogę, z tego systemu zaczerpnięto wiele technik i mam ogromny szacunek do tej starożytnej nauki.

 

Moja joga jest bliska tradycji Dhirendry Brahmachari - przydzielam dużą wagę oddychaniu oraz zjednoczeniu oddychania i ruchu. Dużo pracuję z technikami dla stawów i ścięgien (sukshma-vyayama). W razie potrzeby korzystam z procedur oczyszczania (krija). Praktyka samych asan jest zbliżona do vinyasa-flow.

 

Oprócz jogi uwielbiam i używam podstawowych ćwiczeń chińskich technik qigong - są one bardziej miękkie i pozwalają na pracę z ciałem jako z całością, a także znacznie poprawiają propriocepcję - nasze wewnętrzne poczucie siebie. Ponadto, w zależności od konkretnej sytuacji i potrzeby, korzystam z podstawowych, najbardziej skutecznych technik z somatyki Hanny, TRE, metody Vim Hofa, coachingu i wielu innych podejść.

Celem mojej pracy jest Zdrowie.

 

 

Holistyczne, wielopoziomowe - zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne, które w rezultacie zapewni zdrowie zewnętrzne - zdrowe relacje z innymi ludźmi, ze społeczeństwem, zrozumienie swojego miejsca i misji na świecie.

 

Ponieważ wszyscy jesteśmy bardzo różni, uważam, że praktyka powinna być jak najbardziej spersonalizowana. 

 

Moim celem jest pokazanie, jak dobrze może być ze sobą, w ciele, w życiu oraz przekazanie w Twoje ręce narzędzia do dobierania najbardziej skutecznej praktyki w dowolnym momencie Twojego życia.

MOJA METODA PRACY

Cel praktyki

Moja metoda na mapie współczesnych metod pracy ze sobą

Składniki metody

Zastosowania

Moja technika obejmuje analizę aktualnej sytuacji człowieka, ustalenie celu i systematyczną pracę nad nim różnymi metodami. Leży na pograniczu treningu integralnego i praktyki, łączącej ciało, umysł i świadomość.

Praktyki, łączące ciało, umysł i świadomość to bodymind, embodiment, somatics.

 

W rzeczywistości wszystkie te nazwy są synonimami słowa „soma” (jęz. grecki „ciało”), czyli naszego wewnętrznego obrazu ciała, sposobu, w jaki postrzegamy siebie.

 

Soma nie jest czymś, co można zobaczyć w lustrze, i nie jest czymś, co można wyleczyć u lekarza. Soma to suma propriocepcji (subiektywne postrzeganie części twojego ciała w przestrzeni), naszych wzorców motorycznych i naszych przekonań na temat twojego ciała.

 

Techniki somatyczne działają z człowiekiem całościowo, biorąc pod uwagę wzajemne uwarunkowania ciała, umysłu, emocji. Dlatego takie techniki są bliższe edukacji niż terapii lub treningowi.

 

Przykłady technik w tej grupie to metoda Feldenkraisa, metoda Aleksandera, somatyka Hanny, contact improvisation, hatha joga i inne.

Metody integralnego treningu to podejścia, które uważają człowieka za część większego i uwzględniają jego udział w różnych systemach, na przykład w grupach społecznych (rodzina, zespół w pracy), ekologii planety i innych.Te metody mają na celu pomóc osobie znaleźć swoje miejsce na świecie, znaleźć odpowiedzi na pytania „Kim jestem?”, „Dlaczego tu jestem?” I wreszcie pomóc mu być tak skutecznym, jak to możliwe w tym, co robi.

Uważam, że przy głębokiej systematycznej pracy nad sobą należy wziąć pod uwagę następujące elementy:

Wyznaczenie właściwego celu i praca z intecją

 

 

Praca z uwagą

 

 

Grafik dnia

 

 

Sposób odżywiania

 

 

Ćwiczenia fizyczne (ciało i oddychanie)

 

 

W zależności od rodzaju zajęć, potrzeb i możliwości klienta, metoda może się zmieniać.

 

Na zajęciach grupowych pracujemy tylko z ciałem, oddychaniem i uwagą.

 

W przypadku intensywnych wyjazdów grafik dnia i jedzenie są w naturalny sposób przestrzegane, ponadto wyjazdy zawsze dają możliwość poważnego skoku w osobistej praktyce.

 

A pod czas tworzenia programu osobistego, człowiek już dąży do analizy swojej osobistej sytuacji, formuje konkretny cel i dostaje konkretne mechanizmy do jego osiągnięcia.

polityka prywatności

regulamin sklepu

polityka prywatności

regulamin sklepu

regulamin sklepu

polityka prywatności

regulamin sklepu internetowego

polityka prywatności